Czynności niezbędne podczas zakupu wózka widłowego

Decydując się na zakup wózka widłowego powinniśmy przede wszystkim załatwić szereg formalności. W pierwszej kolejności warto zgłosić wózek do Urzędu Dozoru Technicznego. UDT to organ sprawujący kontrolę nad urządzeniami technicznymi. Specjalni inspektorzy sprawdzają między innymi pompy, dźwigi, windy, czy schody ruchome, a także butle gazowe. W ramach prowadzonych działań UDT nadzoruje również wózki widłowe, a w szczególności układ podnoszenia i opuszczania.

Wstępne badania techniczne 

Po zgłoszeniu pojazdu do Urzędu zostaje on poddany sprawdzeniu wstępnemu. Od tej pory nasz wózek otrzyma specjalną naklejkę i będzie musiał podlegać kontroli raz do roku. Wózek bez aktualnym badań technicznych nie może wykonywać swoich zadań. Podczas kontroli UDT sprawdzane są także dokumenty i zaświadczenia posiadane przez operatora. Tylko osoba po odpowiednim szkoleniu może obsługiwać wózek widłowy. Doskonałe wózki widłowe znajdziemy w sieci, pod linkiem – lemarpol.