Po co przeprowadzana jest konserwacja udt?

 

Obowiązek regularnych badań okresowych, czy przeprowadzania konserwacji udt leży na wszystkich właścicielach takich pojazdów jak wyciągi, suwnice, koparki i inne, które to maszyny wykorzystywane są do jakiejkolwiek pracy. Tego rodzaju serwis przeprowadzają profesjonalne firmy, wśród których można znaleźć dzwigi-wynajem.pl/ oraz wiele innych.

15335112119999(1)
Konserwacja udt jest bardzo ważna.

Konserwacja udt jest bardzo ważna z wielu różnorodnych względów. Jej celem jest sprawdzenie, czy wykorzystywane do pracy maszyny wciąż nadają się do użytku. W ten sposób można zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, którzy na co dzień z takich maszyn korzystają. Ponadto regularne sprawdzanie stanu technicznego przedłuża w znacznym stopniu żywotność tego rodzaju urządzeń, co oznacza, że takie regularne przeprowadzanie konserwacji udt powinno leżeć tak naprawdę w interesie właścicieli takiego sprzętu mimo że związane jest z poniesieniem pewnych kosztów.

Rodzaj sprzętu Koszty konserwacji udt
Wciągarka z udźwigiem od 2 do 10 ton 324 zł
Suwnica z udźwigiem od 2 do 10 ton 708 zł
Żuraw z napędem ręcznym o udźwigu od 8 do 40 ton 617 zł
Układnica o udźwigu powyżej 3,2 tony 910 zł
Podnośniki o udźwigu powyżej 15 ton 680 zł
Podnośniki do pojazdów kolejowych o udźwigu od 5 do 20 ton 400 zł
Przeciągarki pojazdów szynowych o uciągu do 5 ton 900 zł