W 2017 r. tachografy trzeciej generacji

Według regulacji międzynarodowych każda nawet najdrobniejsza aktywność (lub jej brak) kierowcy musi być udokumentowana. Regulacje te są tak dalece posunięte, że jeśli zawodowy kierowca ma nawet 1 – minutową przerwę w dokumentacji, wiąże się to z sankcjami finansowymi zarówno dla niego, jak i zatrudniającego go przedsiębiorstwa transportowego.

Z tych ustaleń wynikał obowiązek stosowania przez zawodowych kierowców z tachografów analogowych, następnie cyfrowych, a od 2017 Komisja Europejska dopuściła inteligentne tachografy cyfrowe, które w czasie rzeczywistym będą wysyłać online dane z kabiny kierowcy do określonego miejsca.